عزرائیل جوجو
عمده ی عذاب قبربراثر غیبت "نمامی"سخن چینی"بی توجهی به نجاسات" بدمرد از خانواده ی خود می باشد.

پرهیز از این موارد وهمچنین انجام موارد زیرموجب نجات از فشارقبر است

۱-خواندن سوره نساءدرهرجمعه

۲-مداومت به خواندن سوره زخرف

۳-مرگی که مابین زوال روز پنج شنبه تازوال روز جمعه باشد

۴-خواندن نماز شب به طور کامل

۵-خواندن سوره تکاثر هنگام خواب

۶-مدفون شدن درنجف اشرف

۷-خواندن سوره ملک برسر قبر میت

۸-گذاشتن جریدتین با میت

۹-پاشیدن آب بر قبر

۱۰-دورکعت نماز درشب جمعه(یک حمد۱۵مرتبه سوره زلزله)

۱۱-دو رکعت نماز درشب ۲۴شعبان(یک حمد۱۰مرتبه سوره نصر)

+ نوشته شده در  90/04/19ساعت 12  توسط عزرائیل جوجو |